فنر بشقابی مورد استفاده در صنایع شیر الات و صنایع فولادی به کار می رود