فنر تلسکوپی در ابعاد های مختلف و مورد استفاده در صنایع فولاد و با جنس فولاد فنری خاص تولید می گردد